Nixon Digital

Privacybeleid

Nixon Digitaal

Nixon Digital, gevestigd aan Keesomstraat 10e, 1821 BS Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonlijke gegevens die we verwerken

Nixon Digital Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijf
  • Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@nixon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis we persoonlijke gegevens verwerken

Nixon Digital Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om u te bellen of e-mailen, indien nodig, om onze diensten uit te voeren

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Nixon Digital Services neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nixon Digital Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens> Bewaartermijn> Reden

Naam, e-mail, bedrijf > 1 jaar > Om u te bellen of e-mailen, indien nodig, om onze diensten uit te voeren

Persoonlijke gegevens delen met derden

Nixon Digital Services maakt deel uit van Triple en Connect2Crowd en kan persoonsgegevens delen met deze twee bedrijven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Nixon Digital Services deelt geen persoonlijke gegevens met derden.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Nixon Digital Services gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. Nixon Digital gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw paginabezoeken bijhouden, zodat we onze website kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd om ze te plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor uitleg: veiliginternetten.nl

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nixon Digital Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@nixon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart op deze kopie. Dit is om je privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op je verzoek reageren.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Nixon Digital Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@nixon.nl.